Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

19:57
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
19:57
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
19:56
9585 24b5
Reposted fromwagabunda wagabunda viacorazon corazon
19:56
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
19:56
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazon corazon
19:56
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazon corazon
19:56
19:56
19:54
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viarudaizia rudaizia
19:54
3337 1a3d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashampain shampain
19:54
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viashampain shampain
19:54
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viashampain shampain
19:54
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viaSzczurek Szczurek
19:54
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę.
— Jay Asher
19:54
0549 284d
Reposted fromrol rol viaspontaneous spontaneous
19:54
3337 1a3d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashampain shampain
19:54
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viashampain shampain
19:54
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viashampain shampain
19:54
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viaSzczurek Szczurek
19:54
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę.
— Jay Asher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl