Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

21:21
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaover-land over-land
21:21
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaglamorous glamorous
21:20
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
21:20
2704 5ab9 500
Reposted fromsarazation sarazation viabeltane beltane
21:19
2157 02fe
Reposted fromsosna sosna viabeltane beltane
21:15
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaMaddoxx Maddoxx
21:15
4270 0558 500
Reposted fromZircon Zircon viamichalkoziol michalkoziol
21:14
5164 7b06
21:14
1870 3422 500
Reposted fromZircon Zircon viabeltane beltane
20:59
Jestem nieśmiertelny, kurwy, przeżyłem pięć końców świata
— Quebonafide-Szejk
Reposted frompastelowe pastelowe viapsycha psycha
20:59
Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic.
— Michel Houellebecq
Reposted frommessinhead messinhead viapsycha psycha
20:59
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby
20:59
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viapsycha psycha
20:49
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viapsycha psycha
20:49
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viapsycha psycha
20:49
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute viapsycha psycha
20:49
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapsycha psycha
20:44
7134 4a70
Reposted fromniewychowana niewychowana viapsycha psycha
20:44
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi viapsycha psycha
20:42
0381 4c49
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl