Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

20:52
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
20:52

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaendlesslove16 endlesslove16
20:51
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaendlesslove16 endlesslove16
20:51
9902 3684
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viathetemple thetemple
20:50
4453 743e
20:39
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
20:38
20:38
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viainstead instead
20:14
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie viacrispybones crispybones
20:14
Reposted fromxanth xanth viarazu razu
20:13
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viagittaara gittaara
20:09
6408 6e32 500
Reposted fromhagis hagis viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:09
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:08
8246 47b4

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viagameofthrones gameofthrones
20:08
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:07


Thronopoly
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
20:01
20:01
6364 25b1
20:01
6774 2c6d 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:01
1259 3742 500
5 women - 4 of them are unmarried queens
4 men - 3 of them are castrates - the other is a crippled dwarf

Reposted frommangoe mangoe viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl