Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

08:18
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaWhiteGirl WhiteGirl
07:43
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
07:43
4136 c0b6
Reposted fromsheismysin sheismysin viaexistential existential
07:40
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapinkdress pinkdress
07:40
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted frompassionative passionative viaLimysoul Limysoul
07:39
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viamojanazawsze mojanazawsze

August 05 2017

10:43
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim. - Nora Roberts “Smak chwili”
Reposted fromdeviate deviate viapikkumyy pikkumyy
10:43
4084 c011 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
10:39
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapikkumyy pikkumyy
10:38
Reposted fromgruetze gruetze viaLonePoProstu LonePoProstu
10:33
Nie mam kaca moralnego. Pierwszy raz. To chyba oznacza, ze coś się zmieniło...na gorsze.
Reposted bycinnamongirl cinnamongirl
10:32
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viamefir mefir

August 04 2017

17:22
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeatherr featherr
17:19
Tęskno mi do Ciebie. Tak blisko a tak daleko.

July 23 2017

20:52
1314 eece 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viasucznik sucznik
20:48
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viainspirations inspirations
20:47
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
20:47
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viainspirations inspirations
19:54
7034 986a 500
Reposted fromdjLangley djLangley viavampielle vampielle

July 16 2017

21:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl