Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

08:46
1545 b6ad
Reposted fromowca owca viaAnneBonny AnneBonny
08:46
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vianieobecnosc nieobecnosc
08:46
wciąż walasz mi się po głowie.
Reposted frommjoszu mjoszu vianieobecnosc nieobecnosc
08:45
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
08:45
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
08:39

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viavampielle vampielle
08:39
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
08:38
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
08:38
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianieobecnosc nieobecnosc
08:38
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianieobecnosc nieobecnosc
08:38
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
08:37
...Człowiek wszystko przetrwa,  nigdy nie zapomni, zawsze pozostanie ból ukryty na dnie serca, ale człowiek przetrwa wszystko...
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
08:36
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
08:36
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
08:36
I chyba pada, i chyba jest rano
I myślę że chyba nic się nie stało
— dzień i noc . pezet
08:35
08:35
W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna vianieobecnosc nieobecnosc
08:19
Reposted fromFlau Flau viaIkusiaMrau IkusiaMrau
08:19
od dwóch lat narzekam (..)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaCannonball Cannonball
08:18
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl