Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

niezwyykla
08:18
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
niezwyykla
08:18
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaWhiteGirl WhiteGirl
niezwyykla
07:43
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
niezwyykla
07:43
4136 c0b6
Reposted fromsheismysin sheismysin viaexistential existential
niezwyykla
07:40
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapinkdress pinkdress
niezwyykla
07:40
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted frompassionative passionative viaLimysoul Limysoul
niezwyykla
07:39
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viamojanazawsze mojanazawsze

August 05 2017

10:43
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim. - Nora Roberts “Smak chwili”
Reposted fromdeviate deviate viapikkumyy pikkumyy
niezwyykla
10:43
4084 c011 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
niezwyykla
10:39
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapikkumyy pikkumyy
niezwyykla
10:38
Reposted fromgruetze gruetze viaLonePoProstu LonePoProstu
niezwyykla
10:33
Nie mam kaca moralnego. Pierwszy raz. To chyba oznacza, ze coś się zmieniło...na gorsze.
Reposted bycinnamongirl cinnamongirl
niezwyykla
10:32
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viamefir mefir

August 04 2017

niezwyykla
17:22
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeatherr featherr
niezwyykla
17:19
Tęskno mi do Ciebie. Tak blisko a tak daleko.

July 23 2017

niezwyykla
20:52
1314 eece 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viasucznik sucznik
niezwyykla
20:48
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viainspirations inspirations
niezwyykla
20:47
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
niezwyykla
20:47
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viainspirations inspirations
niezwyykla
19:54
7034 986a 500
Reposted fromdjLangley djLangley viavampielle vampielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl