Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

23:08
23:07
0469 4801
Reposted frompmg pmg viairmelin irmelin
23:06
4968 766b 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viairmelin irmelin
23:06
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viairmelin irmelin
23:06
2320 82c7
Reposted fromollardo ollardo viairmelin irmelin
23:05
Bycie pozytywną nie oznacza, że wszystko samo dobrze się poukłada. Oznacza, że Ty będziesz dobrze się czuła niezależnie od tego jak się poukłada.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
23:05
4683 ec2f

image

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
23:05
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
23:04
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viairmelin irmelin
23:04
Nie łam mi serca. Nie w ten sposób.
— Błagam...
23:03
22:52
5710 50cd 500
22:50
5790 d79e 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viairmelin irmelin
22:50
0841 ba57
Reposted frombeatkazz beatkazz viayveee yveee
22:50
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayveee yveee

June 10 2017

21:24
6815 ef45 500
Reposted fromstfn stfn viakortufka kortufka
21:23
1850 cb1c
Reposted fromtfu tfu viakjuik kjuik
21:23
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaJosette Josette
21:22
Dzisiaj kobieta czuje się bezpiecznie z pełnym kontem a nie mężczyzną. A żyjemy w czasach egotycznych. Partner jest zazwyczaj po coś. Bo podbija pozycje społeczna., bo potrzebujesz seksu, bo jest wygodniej. W schodzenie głębiej mało kto się bawi. Ludzie są na to za bardzo skupieni na sobie. 
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
21:22
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl