Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

22:15
Reposted fromnaelienn naelienn viathetemple thetemple
22:15
Wróciła zupa i znów mam mętlik w głowie.
22:14
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viarock-sex-love rock-sex-love
22:14
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
22:13
22:13
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:12
5115 28f8
"I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami."

-J.L. Wiśniewski
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaaynis aynis
22:12
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
22:12
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viabonejanglessie bonejanglessie
22:10
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
22:10
6097 d767
Reposted fromfungi fungi viasiostra siostra
22:10
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaAnjax333 Anjax333
22:10
7415 8ada 500
hormony
Reposted frompiehus piehus viarealityisabitch realityisabitch
22:09
22:09
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
22:09
9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viaszicko szicko
22:08
1367 21e8
22:07
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia vialonelypassenger lonelypassenger
22:06
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viazapachsiana zapachsiana
22:06
3336 895a
Reposted fromparafina parafina vianonapewno nonapewno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl