Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

niezwyykla
08:17
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaalcohoolic alcohoolic
niezwyykla
08:16
moje życie to kpina...

May 13 2017

niezwyykla
09:39
Mój związek to jeden wielki żart...
Reposted bylittle-things little-things

May 12 2017

10:31
niezwyykla
10:30
niezwyykla
10:30
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu vialatusek latusek
niezwyykla
10:30
Czasami, niektórych trzeba sobie odpuścić. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy.
— !
Reposted fromDontKillMe DontKillMe vialatusek latusek
niezwyykla
10:30
Reposted fromsuperfly superfly viaagainnagain againnagain
niezwyykla
10:25
6196 c724 500
Reposted fromhogwarts hogwarts viaaynis aynis
niezwyykla
10:25
Zabierz mnie na fiordy...
10:25
Reposted fromamazondotnessa amazondotnessa vialatusek latusek
niezwyykla
09:41
niezwyykla
09:41
9497 c262 500
RPG
Reposted frommisiapa misiapa viainzynier inzynier
niezwyykla
09:40
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylcoa acetylcoa
niezwyykla
09:34
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
niezwyykla
09:13
5656 812c 500
Reposted fromSzczu Szczu viaacetylcoa acetylcoa
09:13
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianebthat nebthat
niezwyykla
09:12

May 10 2017

niezwyykla
19:35
niezwyykla
19:34
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl