Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

niezwyykla
22:39

Spalone mosty to najlepszy w życiu start.

— Budka Suflera
Reposted fromnivea nivea vialaparisienne laparisienne
niezwyykla
22:36
6850 739e
Reposted fromsosna sosna viaelentarie elentarie
20:39
niezwyykla
20:37
8460 ee73
niezwyykla
20:27
7546 8cd2 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
niezwyykla
20:27
8137 059a
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
niezwyykla
20:24
9820 0e08 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
20:15
7819 04e8 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne
niezwyykla
20:15
3571 d46f 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaelentarie elentarie
niezwyykla
20:15
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viastarryeyed starryeyed
niezwyykla
20:11

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viaczekoladowysen czekoladowysen
niezwyykla
20:11

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaakrew akrew
niezwyykla
19:40
3040 017b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaelentarie elentarie
19:40
2570 09e0
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaelentarie elentarie
19:39
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viazapachsiana zapachsiana
19:39
5228 e165 500

banshy:

Faroe Islands by Even Tryggstrand

Reposted fromironbunny ironbunny viaelentarie elentarie

June 11 2017

23:09
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

niezwyykla
23:08
niezwyykla
23:08
4172 839a
Reposted fromgromo gromo viasputniksweetheart sputniksweetheart
niezwyykla
23:08
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl