Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

19:57
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
19:57
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
19:56
9585 24b5
Reposted fromwagabunda wagabunda viacorazon corazon
19:56
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
19:56
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazon corazon
19:56
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazon corazon
19:56
19:56
19:54
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viarudaizia rudaizia
19:54
3337 1a3d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashampain shampain
19:54
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viashampain shampain
19:54
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viashampain shampain
19:54
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viaSzczurek Szczurek
19:54
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę.
— Jay Asher
19:54
0549 284d
Reposted fromrol rol viaspontaneous spontaneous

October 10 2018

19:36
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapsycha psycha
19:36

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapsycha psycha
19:36
Reposted fromFlau Flau viagameofthrones gameofthrones
19:35
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viapsycha psycha
19:35
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl