Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

niezwyykla
19:56

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
niezwyykla
19:56
niezwyykla
19:55
9759 ff03 500
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy viableh bleh

April 08 2017

22:19
9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
niezwyykla
22:19
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
niezwyykla
22:19
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri vialilacwine lilacwine
niezwyykla
22:17
4765 d5f2
niezwyykla
22:17
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viaalcohoolic alcohoolic
niezwyykla
22:16
Przyszło mi do głowy, że TAKI układ byłby zły i idealny jednocześnie. O ironio.
niezwyykla
22:15
Nie bardzo wiem czy ta wiadomość miała być przestrogą żebym nie wywinęła jakiejś głupoty czy zwykłą rozmową...
— friendsgoals

April 06 2017

niezwyykla
20:43
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianonapewno nonapewno
niezwyykla
20:42
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viaMissMurder MissMurder
niezwyykla
20:42

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaMissMurder MissMurder
20:42
7064 46a4 500
Reposted fromlafuene lafuene viabercik bercik
niezwyykla
20:41
9865 c0a1
Reposted fromoll oll viabercik bercik
niezwyykla
20:40
8914 b2b6 500
Reposted fromitgirl itgirl viazwierzejuczne zwierzejuczne
niezwyykla
20:40
9079 101c
niezwyykla
20:40
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaMissMurder MissMurder
niezwyykla
20:40
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viazwierzejuczne zwierzejuczne
niezwyykla
20:39
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl