Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

niezwyykla
11:33
niezwyykla
11:33
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Reposted frompierdolony pierdolony viaMsChocolate MsChocolate
niezwyykla
11:33
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viaMsChocolate MsChocolate
niezwyykla
11:31
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— Artur Rojek - "Syreny"
Reposted fromcreure creure viaMsChocolate MsChocolate
niezwyykla
11:31
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsChocolate MsChocolate
niezwyykla
11:31
(...) a potem zdarzył się On. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsChocolate MsChocolate
niezwyykla
11:29
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viairmelin irmelin
niezwyykla
11:29
niezwyykla
11:29
7125 6c35 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat viairmelin irmelin
niezwyykla
11:28
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatraampek traampek
niezwyykla
11:27
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viameovv meovv
niezwyykla
11:27
Znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem - to jest sztuka".
— Ch. Bukowski

August 21 2017

niezwyykla
21:56
7557 10bc
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
niezwyykla
21:56
0855 2b87 500
Reposted frominsidemysoul insidemysoul viapiehus piehus
niezwyykla
21:55
9483 3346 500
Reposted fromexistential existential viakrainakredek krainakredek
niezwyykla
21:55
0183 1ab0 500
Reposted fromzie zie viapiehus piehus
niezwyykla
21:55
7419 fddb
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
niezwyykla
21:55
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viapiehus piehus
niezwyykla
21:52
4609 18bd
Reposted fromjestemzero jestemzero viapiehus piehus
niezwyykla
21:52
4244 690e 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl